AUTOHTONA-HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ( A-HSS )

Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 283.182,00 kn
Drugi prihodi28,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave283.154,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 517.038,00 kn
Prihodi od članarina860,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave516.178,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 199.564,00 kn
Drugi prihodi482,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)4.332,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave194.750,00 kn