AKCIJA MLADIH ( AM )

Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 126.832,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)100,00 kn
Prihodi od imovine1.715,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave125.017,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 142.925,00 kn
Drugi prihodi16.043,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)0,00 kn
Prihodi od imovine203,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave126.679,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 255.961,00 kn
Drugi prihodi0,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)3.500,00 kn
Prihodi od imovine1.005,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave251.456,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 297.998,00 kn
Drugi prihodi4.689,00 kn
Prihodi od imovine78,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave293.231,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 260.659,00 kn
Prihodi od imovine102,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave260.557,00 kn