BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI ( BM365 )

Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.020.797,00 kn
Prihodi od članarina9.459,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.011.338,00 kn