DEMOKRATSKI CENTAR ( DC )

Godina: 2016.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 345.449,00 kn
Drugi prihodi345.449,00 kn
Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.636.510,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna696.974,00 kn
Prihodi od članarina41.591,00 kn
Drugi prihodi647.709,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave250.236,00 kn
Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 464.105,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna0,00 kn
Drugi prihodi9.200,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)53.071,00 kn
Prihodi od imovine29,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave401.805,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.303.943,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna538.298,00 kn
Drugi prihodi284.355,00 kn
Prihodi od imovine223,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave481.067,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 821.983,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna358.298,00 kn
Drugi prihodi81.690,00 kn
Prihodi od imovine42,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave381.953,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 968.214,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna358.298,00 kn
Drugi prihodi240.997,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave368.919,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 588.946,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna389.068,00 kn
Drugi prihodi9.371,00 kn
Prihodi od imovine346,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave190.161,00 kn