DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR ( DDS )

Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 303.458,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)170.000,00 kn
Prihodi od imovine68,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave133.390,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 220.950,00 kn
Drugi prihodi1.304,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave219.646,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 259.006,00 kn
Drugi prihodi23.386,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)2.500,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave233.120,00 kn