DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE ( DSNO )

Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 47.453,00 kn
Prihodi od članarina800,00 kn
Drugi prihodi13,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)25.853,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave20.787,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 147.346,00 kn
Prihodi od članarina2.700,00 kn
Drugi prihodi13,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)131.559,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave13.074,00 kn