DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA ( DSU )

Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 98.349,00 kn
Prihodi od članarina1.080,00 kn
Prihodi od imovine85,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave97.184,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 104.416,00 kn
Prihodi od članarina690,00 kn
Prihodi od imovine83,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave103.643,00 kn