HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA ( HČSP )

Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 180.443,00 kn
Prihodi od imovine164,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave19.544,00 kn
Prihodi od druge političke stranke160.735,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 414.652,00 kn
Drugi prihodi34.113,00 kn
Prihodi od imovine206,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave166.109,00 kn
Prihodi od druge političke stranke214.224,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 368.593,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna181.945,00 kn
Prihodi od članarina1.909,00 kn
Drugi prihodi896,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.518,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave182.325,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 220.486,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna10.000,00 kn
Prihodi od članarina472,00 kn
Drugi prihodi15.023,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)8.500,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave186.491,00 kn