HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE ( HDSSB )

Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.109.029,12 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.900.836,99 kn
Drugi prihodi1.192,13 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)179.000,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave28.000,00 kn
Godina: 2008.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.221.229,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.031.324,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)97.800,00 kn
Prihodi od imovine1.080,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave91.025,00 kn
Godina: 2009.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.589.526,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.160.926,00 kn
Drugi prihodi915,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)588.550,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave839.135,00 kn
Godina: 2010.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.928.694,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.239.228,00 kn
Drugi prihodi1.622,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)97.676,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave590.168,00 kn
Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.424.671,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.131.708,00 kn
Drugi prihodi2.310,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)698.622,00 kn
Prihodi od imovine266,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave591.765,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.795.711,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna3.034.351,00 kn
Drugi prihodi31.802,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)194.202,00 kn
Prihodi od imovine463,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave534.893,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.997.966,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.954.351,00 kn
Drugi prihodi20.543,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)532.027,00 kn
Prihodi od imovine1.257,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.489.788,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.120.597,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.964.199,00 kn
Drugi prihodi6.187,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)165.720,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave984.491,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 4.834.607,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna2.122.187,00 kn
Drugi prihodi208.318,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.605.686,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave898.416,00 kn