HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE ( HDSSD )

Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 156.161,00 kn
Drugi prihodi1.768,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)121.535,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave32.858,00 kn