HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ )

Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 68.551.129,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna20.338.956,00 kn
Prihodi od članarina2.735.500,00 kn
Drugi prihodi16.552.097,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave8.585.620,00 kn
Prihodi od naknada troškova izborne promidžbe20.338.956,00 kn
Godina: 2008.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 43.296.982,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna23.067.276,00 kn
Prihodi od članarina1.680.596,00 kn
Drugi prihodi2.149.836,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)5.242.975,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave11.156.299,00 kn
Godina: 2009.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 61.391.108,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna23.369.446,00 kn
Prihodi od članarina2.217.167,00 kn
Drugi prihodi4.112.354,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)12.975.373,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave18.716.768,00 kn
Godina: 2010.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 43.805.847,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna27.967.391,00 kn
Prihodi od članarina2.149.032,00 kn
Drugi prihodi1.105.864,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)760.400,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave11.823.160,00 kn
Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 42.931.876,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna25.312.538,00 kn
Prihodi od članarina2.794.896,00 kn
Drugi prihodi840.633,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)2.432.900,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave11.550.909,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 36.898.867,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna22.414.767,00 kn
Prihodi od članarina2.335.799,00 kn
Drugi prihodi919.164,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)211.862,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave11.017.275,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 40.637.262,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna15.994.767,00 kn
Prihodi od članarina2.474.254,00 kn
Drugi prihodi1.539.359,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)2.443.338,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave18.185.544,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 32.750.463,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna14.752.768,00 kn
Prihodi od članarina3.209.307,00 kn
Drugi prihodi568.387,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)2.029.327,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave12.190.674,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 59.974.830,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna26.819.357,00 kn
Prihodi od članarina5.520.077,00 kn
Drugi prihodi3.578.477,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)12.885.384,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave11.171.535,00 kn