HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA ( HL )

Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.709.485,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.080.000,00 kn
Drugi prihodi22.439,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)469.790,00 kn
Prihodi od imovine388,00 kn
Prihodi od prodaje roba136.868,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.099.675,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.986.923,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)107.282,00 kn
Prihodi od imovine5.470,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.888.213,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna2.236.923,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)320.849,00 kn
Prihodi od imovine4.388,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.326.053,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.575.011,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.986.923,00 kn
Drugi prihodi1.026,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)139.666,00 kn
Prihodi od imovine1.546,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.445.850,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.259.245,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna2.157.556,00 kn
Prihodi od članarina47.341,00 kn
Drugi prihodi9.222,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)3.848,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.041.278,00 kn