HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA ( HSLS )

Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 4.297.116,14 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.964.198,24 kn
Prihodi od članarina171.636,34 kn
Drugi prihodi1.250.634,51 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave910.647,05 kn
Godina: 2008.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.230.614,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna687.549,00 kn
Prihodi od članarina387.769,00 kn
Drugi prihodi838.777,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)566.088,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave750.431,00 kn
Godina: 2009.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 4.193.645,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.510.727,00 kn
Prihodi od članarina352.982,00 kn
Drugi prihodi635.298,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.659.344,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave35.294,00 kn
Godina: 2010.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.903.941,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna826.152,00 kn
Prihodi od članarina146.906,00 kn
Drugi prihodi402.080,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)240.460,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.288.343,00 kn
Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 4.258.545,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna754.472,00 kn
Prihodi od članarina70.197,00 kn
Drugi prihodi598.255,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.882.453,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave953.168,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.777.939,00 kn
Prihodi od članarina128.295,00 kn
Drugi prihodi59.201,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)68.310,00 kn
Prihodi od imovine547,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.521.586,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.898.316,00 kn
Prihodi od članarina14.547,00 kn
Drugi prihodi35.348,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)58.086,00 kn
Prihodi od imovine6.934,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.783.401,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.534.680,00 kn
Prihodi od članarina37.743,00 kn
Drugi prihodi45.116,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)8.050,00 kn
Prihodi od imovine273,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.443.498,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.374.610,00 kn
Prihodi od članarina77.907,00 kn
Drugi prihodi54.407,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)20.520,00 kn
Prihodi od imovine1.161,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.220.615,00 kn