HRVATSKA STRANKA PRAVA ( HSP )

Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 10.800.592,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna4.181.922,00 kn
Prihodi od članarina436.520,00 kn
Drugi prihodi3.269.877,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave2.459.687,00 kn
Prihodi od transfera452.586,00 kn
Godina: 2008.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.230.614,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna687.549,00 kn
Prihodi od članarina387.769,00 kn
Drugi prihodi838.777,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)566.088,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave750.431,00 kn
Godina: 2009.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 5.048.758,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna386.975,00 kn
Prihodi od članarina465.775,00 kn
Drugi prihodi78.166,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.130.036,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave2.987.806,00 kn
Godina: 2010.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.493.232,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna413.076,00 kn
Prihodi od članarina174.440,00 kn
Drugi prihodi3.171,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)46.050,00 kn
Prihodi od imovine2.896,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.853.599,00 kn
Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.857.794,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna407.236,00 kn
Prihodi od članarina247.186,00 kn
Drugi prihodi4.554,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.260.309,00 kn
Prihodi od imovine1.440,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.937.069,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.024.932,00 kn
Prihodi od članarina132.880,00 kn
Drugi prihodi16.347,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)95.008,00 kn
Prihodi od imovine177,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.780.520,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.503.970,00 kn
Prihodi od članarina86.195,00 kn
Drugi prihodi50.000,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)227.962,00 kn
Prihodi od imovine2.019,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.137.794,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 441.968,00 kn
Prihodi od članarina57.699,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)9.090,00 kn
Prihodi od imovine1.961,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave373.218,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 526.955,00 kn
Prihodi od članarina115.780,00 kn
Drugi prihodi12.500,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)15.762,00 kn
Prihodi od imovine7.716,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave375.197,00 kn