HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ ( HSP AS )

Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 448.354,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna0,00 kn
Prihodi od članarina88.554,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)359.793,00 kn
Prihodi od imovine7,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 803.027,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna538.298,00 kn
Prihodi od članarina95.023,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)75.010,00 kn
Prihodi od imovine14,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave94.682,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.640.523,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna358.298,00 kn
Prihodi od članarina57.466,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)108.829,00 kn
Prihodi od imovine501,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.115.429,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.014.771,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna358.298,00 kn
Prihodi od članarina82.750,00 kn
Drugi prihodi855,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)6.102,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.566.766,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.815.474,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna389.068,00 kn
Prihodi od članarina50.060,00 kn
Drugi prihodi46,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)8.000,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.368.300,00 kn