HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ( HSS )

Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 25.712.340,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna5.765.872,00 kn
Prihodi od članarina618.991,00 kn
Drugi prihodi10.144.584,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)5.471.103,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave3.711.790,00 kn
Godina: 2008.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 9.667.033,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna2.097.025,00 kn
Prihodi od članarina468.321,00 kn
Drugi prihodi638.299,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)2.214.172,00 kn
Prihodi od imovine358.905,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave3.890.311,00 kn
Godina: 2009.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 12.579.889,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna2.360.550,00 kn
Prihodi od članarina723.948,00 kn
Drugi prihodi584.009,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)3.277.009,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave5.634.373,00 kn
Godina: 2010.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 7.571.717,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna2.519.763,00 kn
Prihodi od članarina600.455,00 kn
Drugi prihodi443.396,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)410.554,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave3.597.549,00 kn
Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 9.282.484,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna2.301.140,00 kn
Prihodi od članarina620.209,00 kn
Drugi prihodi17.297,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)2.613.499,00 kn
Prihodi od imovine298.237,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave3.432.102,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 4.602.798,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna328.708,00 kn
Prihodi od članarina490.547,00 kn
Drugi prihodi27.384,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)68.620,00 kn
Prihodi od imovine89.580,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave3.597.959,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 6.686.727,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna328.708,00 kn
Prihodi od članarina716.141,00 kn
Drugi prihodi387.889,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)866.021,00 kn
Prihodi od imovine2.057,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave4.385.911,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 5.051.943,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna325.725,00 kn
Prihodi od članarina652.737,00 kn
Drugi prihodi78.774,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)27.315,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave3.967.392,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 5.126.031,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna353.698,00 kn
Prihodi od članarina705.480,00 kn
Drugi prihodi38.367,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)634.950,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave3.393.536,00 kn