NACIONALNI FORUM ( NF )

Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 426.611,00 kn
Prihodi od članarina36.712,00 kn
Drugi prihodi27,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)389.872,00 kn