NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA ( NLSP )

Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 41.000,00 kn
Drugi prihodi41.000,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 153.653,00 kn
Drugi prihodi2.552,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)151.101,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 729.450,00 kn
Drugi prihodi1.544,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)141.323,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave586.583,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 389.137,00 kn
Drugi prihodi421,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave388.716,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 692.658,00 kn
Prihodi od članarina10,00 kn
Drugi prihodi335.744,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)67.500,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave289.404,00 kn