NARODNA STRANKA - REFORMISTI ( NSR )

Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 135.042,00 kn
Prihodi od članarina130.950,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)4.092,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.199.638,00 kn
Prihodi od članarina62.550,00 kn
Drugi prihodi226.150,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)901.158,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave9.780,00 kn