LISTA ZA RIJEKU ( RI )

Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 99.418,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)14.215,00 kn
Prihodi od imovine4.266,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave80.937,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 120.608,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)35.191,00 kn
Prihodi od imovine879,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave84.538,00 kn