SOCIAL DEMOKRATSKA PARTIJA ( SDP )

Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 39.404.054,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna22.366.516,00 kn
Prihodi od članarina1.944.342,00 kn
Drugi prihodi7.948.390,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave7.144.806,00 kn
Godina: 2008.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 35.028.215,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna19.870.172,00 kn
Prihodi od članarina844.922,00 kn
Drugi prihodi5.154.811,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.663.456,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave7.494.854,00 kn
Godina: 2009.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 42.539.014,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna22.367.179,00 kn
Prihodi od članarina2.108.716,00 kn
Drugi prihodi2.870.015,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.804.441,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave13.388.663,00 kn
Godina: 2010.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 38.476.595,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna23.875.785,00 kn
Prihodi od članarina2.137.575,00 kn
Drugi prihodi2.190.978,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)495.623,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave9.776.634,00 kn
Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 50.548.409,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna32.784.244,00 kn
Prihodi od članarina2.243.026,00 kn
Drugi prihodi2.049.460,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)4.118.070,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave9.353.609,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 35.022.422,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna20.390.391,00 kn
Prihodi od članarina2.611.745,00 kn
Drugi prihodi2.208.003,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)451.955,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave9.360.328,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 40.805.153,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna16.542.794,00 kn
Prihodi od članarina3.324.739,00 kn
Drugi prihodi5.152.274,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.847.369,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave13.937.977,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 39.400.485,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna25.045.484,00 kn
Prihodi od članarina2.117.437,00 kn
Drugi prihodi3.014.431,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)274.014,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave8.949.119,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 46.343.954,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna29.807.588,00 kn
Prihodi od članarina2.255.546,00 kn
Drugi prihodi5.645.979,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)579.697,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave8.055.144,00 kn