SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA ( SDSS )

Godina: 2007.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.839.540,22 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.900.836,99 kn
Drugi prihodi64.120,90 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)136.300,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave738.282,33 kn
Godina: 2008.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.396.853,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.031.323,00 kn
Drugi prihodi112.460,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)60.300,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.192.770,00 kn
Godina: 2009.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 3.099.924,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.160.926,00 kn
Drugi prihodi15.950,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)283.350,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.639.698,00 kn
Godina: 2010.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.615.138,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.239.228,00 kn
Prihodi od članarina106.410,00 kn
Drugi prihodi3.176,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)28.900,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave1.237.424,00 kn
Godina: 2011.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.247.251,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.131.708,00 kn
Prihodi od članarina114.901,00 kn
Drugi prihodi1.988,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)13.800,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave984.854,00 kn
Godina: 2012.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.288.847,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.517.175,00 kn
Prihodi od članarina170.096,00 kn
Drugi prihodi225,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)1.300,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave600.051,00 kn
Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 2.039.496,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna977.175,00 kn
Prihodi od članarina128.600,00 kn
Drugi prihodi214,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)5.000,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave928.507,00 kn
Godina: 2014.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.699.790,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna977.175,00 kn
Prihodi od članarina159.547,00 kn
Drugi prihodi9.464,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)31.500,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave522.104,00 kn
Godina: 2015.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 1.742.817,00 kn
Prihodi iz državnog proračuna1.061.093,00 kn
Prihodi od članarina138.129,00 kn
Drugi prihodi22.106,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave521.489,00 kn