ZA GRAD ( ZG )

Godina: 2013.
ovdje bi trebao biti graf, js uključen?
Ukupno 124.615,00 kn
Prihodi od članarina7.000,00 kn
Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)81.346,00 kn
Prihodi od imovine39,00 kn
Prihodi iz proračuna lokalne samouprave34.000,00 kn
Prihodi od prodaje roba2.230,00 kn